Selecteer een pagina

Transmeto, de proces specialisten

In het gebouwde domein zijn veel constructies die gebouwd, beheerd, gerepareerd en aan het eind weer afgebroken moeten worden. Dit kan gaan over een weg, viaduct, openbare verlichting, rioolstelsel enzovoorts.

 Bij goed bouwen en beheren in deze fases is goed vast te leggen welke materialen gebruikt zijn en welke werkzaamheden uitgevoerd zijn noodzakelijk. Er zijn voorbeelden te over waar keer na keer inventarisaties nodig zijn en vastlegging van uitgevoerd werk verloren zijn gegaan, dit levert veel kosten, vertraging en risico’s op.

Transmeto Logo

De visie die u kan helpen om te concentreren op datgeen waar u mee bezig moet zijn. Een visie op VISI, wij maken uw contracten met opdrachtnemers controleerbaar en transparant.

Contact

algemeen@transmeto.nl

(+31) 621 534 034

Noorwegenstraat 6
7418BC Deventer