Selecteer een pagina

Onlangs verscheen bij Alfamail een interview met Alex Kalden over procesdenken omzetten naar procesdoen. Onderstaand is het gehele artikel te lezen.

Alex Kalden, Verbindingsofficier bij Transmeto

Aangenaam kennis te maken met Alex Kalden, Verbindingsofficier bij Transmeto. Alex staat bekend als een verbinder, zowel in zijn werk als in zijn persoonlijke leven. Als Verbindingsofficier vervult hij de rol als schakel in de keten van procesoptimalisatie. Zijn betrokkenheid bij maatschappelijke zaken is iets wat hij koestert.

Samenwerken met Opdrachtgevers en Opdrachtnemers

Wat zijn rol als Verbindingsofficier precies inhoudt? Alex legt uit dat hij streeft naar samenwerking, waarbij hij aan dezelfde tafel zit als zowel opdrachtgevers als ook opdrachtnemers. Hij ziet het als een ronde tafel waar gelijkwaardige partijen gezamenlijk werken aan Data Gedreven Asset Management (DGAM).

VISI Gebruikerscommissie

Onlangs is Alex toegetreden tot de Gebruikerscommissie VISI. Op de vraag of dit een bewuste keuze voor hem is en welke missie hij daarbij heeft, geeft hij aan dat hij gericht voor de gebruikerscommissie heeft gekozen (en niet de beheer- of expertcommissie). Transmeto is namelijk actief op projectniveau en staat daardoor veel in contact met eindgebruikers. Alex wil niet alleen praten óver het werken met VISI, maar vooral laten zien hóe je ermee kunt werken. Zijn stemgeluid komt het beste tot zijn recht binnen de gebruikerscommissie. Samen met de andere leden van de gebruikerscommissie wil Alex dit geluid laten horen. De visie op VISI?

VISI is de hartslag van het werk

Alex legt uit wat Transmeto hiermee bedoelt: “Het gaat van procesmatig denken naar procesmatig doen.” Hij benadrukt dat het niet alleen gaat om het in kaart brengen van wie met wie communiceert, waarover, in welke stappen en met welke informatie, maar ook om het toepassen van die inzichten in de manier waarop je werkt. Voor Alex is dit een bewuste keuze. Hoewel ze bij Transmeto meer doen dan alleen VISI, is VISI wel de hartslag van hun werk.

Duidelijkheid over afspraken en communicatie in het proces

Deze visie van Transmeto en dit werk van Alex heeft een achtergrond en historie. Alex is namelijk al sinds 2003 actief in de civiele infrastructuur. Er is altijd al behoefte geweest aan duidelijkheid over afspraken en communicatie in het proces. Hoewel er veel wordt nagedacht over deze zaken, is het in de praktijk vaak niet goed geregeld.

20% tijdsbesparing met VISI

Juist daarom heeft zijn visie zoveel impact op projecten en werkzaamheden. Wat er verandert? Alex legt uit dat de verschuiving van procesdenken naar procesdoen een positieve invloed heeft op de kwaliteit en de doorlooptijd van projecten. Ondanks dat er minder tijd wordt besteed, neemt de kwaliteit toe. De traceerbaarheid van afspraken en data speelt hierbij een belangrijke rol. Alex is zelfs in staat om de tijdsbesparing te kwantificeren: momenteel is dat rond de 20%. Hij is ervan overtuigd dat dit percentage verder kan stijgen, naarmate meer partijen aansluiten op VISI, zoals opdrachtgevers, opdrachtnemers en partners.

Werken met open standaarden vraagt om transparantie

Hiervoor kan het belang van transparantie en open standaarden niet genoeg worden benadrukt. Dat brengt natuurlijk wel de nodige vereisten met zich mee voor de organisaties en projecten waar Alex mee samenwerkt. Hij legt uit dat deze manier van samenwerken en het werken met open standaarden vooral vraagt om transparantie. Een heldere visie op de (nabije) toekomst is ook essentieel. Hij benadrukt dat transparantie en een open houding ten opzichte van open standaarden hand in hand gaan. Daar kan het domein veel voordeel mee doen.

Civiele infrastructuur en gebouwde omgeving als domein

Het domein? Alex legt uit dat hij met “het domein” verwijst naar het vakgebied waarin hij actief is, zoals de civiele infrastructuur of de gebouwde omgeving. Hij vindt het belangrijk om de klant en de spelers binnen dat domein goed te kennen en te begrijpen waar ze mee bezig zijn. Ken je klant en weet wat ze nodig hebben. Ook op het gebied van open standaarden.

Bekendheid en gebruik van open standaarden belangrijker dan populariteit van software

Waarom Alex een voorvechter is van open standaarden? Hij legt uit dat het principe van open standaarden voor hem het belangrijkst is. Hoewel hij geen voorkeur heeft voor specifieke open standaarden, is hij fel gekant tegen “vendor lock-in”. Hij prijst daarom oplossingen zoals QGIS, die onafhankelijk zijn van specifieke software. Alex gelooft dat de bekendheid en het gebruik van open standaarden belangrijker zijn dan de populariteit van specifieke software. Hij streeft naar een software-onafhankelijk landschap en ziet goede voorbeelden van het voorkomen van “vendor lock-in” in de praktijk.

Open voor meer dan Linked Data, NLCS en VISI

Ondanks dat Alex aangeeft geen voorkeur te hebben voor specifieke open standaarden, is hij er al wel de nodige tegengekomen in de praktijk. Welke relevant zijn voor zijn domein(en)? Alex noemt onder andere:

Hij merkt op dat er nog veel meer open standaarden zijn en dat deze lijst elke dag kan groeien.

Integrale toepassing in de hele keten

Geen voorkeur, maar wel een “visie op VISI”. Hoe ziet de toekomst van deze open standaard? Alex legt uit dat – hoewel VISI begon op projectniveau – het zich steeds verder ontwikkelt tot een integrale toepassing in de hele keten. Hij gelooft dat e-mail altijd zal blijven bestaan, maar ook dat VISI een blijvende rol zal spelen. Hij benadrukt dat de waarheid altijd in VISI te vinden is, hoewel dit voor sommigen misschien moeilijk te accepteren zal zijn.

Waardevol instrument voor procesmatig werken

Welke tips heeft Alex voor VISI-gebruikers? Hij adviseert om altijd de combinatie van proces en inhoud te maken, waarbij de inhoud leidend zou moeten zijn. Als VISI vanuit de inhoud wordt gedreven, zal het niet langer worden gezien als een verplichting, maar als een waardevol instrument voor procesmatig werken.

Waarde en de impact van VISI

Voor bedrijven en organisaties die nog niet bekend zijn met VISI, adviseert Alex om in gesprek te gaan met mensen die er al ervaring mee hebben. Hij gelooft dat persoonlijke verhalen en ervaringen de beste manier zijn om de waarde en de impact van VISI te begrijpen.

Data Gedreven Asset Management: van Procesdenken naar Procesdoen

Het is duidelijk dat zijn passie voor samenwerking en het verbeteren van processen (Visie op VISI) hem een waardevolle schakel (Verbindingsofficier) maakt in de wereld van Data Gedreven Asset Management: van Procesdenken naar Procesdoen!