Selecteer een pagina

Transmeto

Transmeto, de proces specialisten.

In het gebouwde domein zijn veel constructies die gebouwd, beheerd, gerepareerd en aan het eind weer afgebroken moeten worden. Dit kan gaan over een weg, viaduct, openbare verlichting, rioolstelsel enzovoorts.

 Bij goed bouwen en beheren in deze fases is goed vast te leggen welke materialen gebruikt zijn en welke werkzaamheden uitgevoerd zijn noodzakelijk. Er zijn voorbeelden te over waar keer na keer inventarisaties nodig zijn en vastlegging van uitgevoerd werk verloren zijn gegaan, dit levert veel kosten, vertraging en risico’s op.

Transmeto brengt de processen rond bouw, beheer en einde gebruiksfase in beeld en kan deze koppelen aan gestandaardiseerde vastlegging in areaal en proces data. Alle processen worden gekoppeld aan logische rollen zoals beheerder, ontwerper, toetser, toezichthouder, aannemer enz. en bij gebruik van bijvoorbeeld de VISI proces beheersing systematiek alle communicatie tussen deze rollen permanent vastgelegd en terugvindbaar gemaakt.

Dit in het bijzonder bij alle communicatie in het kader van contracten tussen opdrachtgever en uitvoerende aannemer, maar ook tussen de opdrachtgever (eigenaar van constructies) en ontwerpende of adviserende partijen.

Hierdoor wordt het risico van vendor lock in bij migratie van systemen, niet vindbaar zijn bij vertrek van personen en daarmee dubbel werk, foute beslissingen en investeringen voorkomen.

Samengevat kan Transmeto er voor zorgen dat mensen met een rol in een bouw of beheer proces kunnen vinden wat er buiten staat, in welke staat het is, welke activiteiten en maatregelen er op uitgevoerd en gepland zijn en wie hier op welk moment actie moet ondernemen.

Onze Aanpak

Transmeto heeft als missie om organisaties te ondersteunen bij het kwalitatief inrichten en optimaliseren van hun bedrijfsprocessen. We streven naar efficiëntie, effectiviteit en klanttevredenheid door middel van goed georganiseerde workflows en de juiste softwareoplossingen. Dit doen wij in domeinen rondom steden-, wegen- en waterbouw. 

Onze Missie

Onze visie is om de menselijke kant van procesoptimalisatie centraal te stellen. We geloven dat het succes van procesoptimalisatie afhangt van betrokkenheid, vaardigheden en een cultuur van continu verbeteren. Door samen te werken met organisaties, streven we ernaar om een omgeving te creëren waarin medewerkers gemotiveerd zijn om veranderingen te omarmen en hun expertise en creativiteit in te zetten voor het verbeteren van bedrijfsprocessen. 

Onze Visi(e)

Onze aanpak gaat verder dan alleen het implementeren van software. We werken graag nauw samen met organisaties om een diepgaand inzicht te krijgen in hun unieke bedrijfsprocessen en de behoeften van de medewerkers. Met behulp van workshops, trainingen en een open benadering stimuleren we actieve deelname en ontwikkeling van medewerkers. We streven naar een optimale afstemming tussen softwareoplossingen zoals VISI en de menselijke aspecten van procesoptimalisatie, om duurzame verbeteringen te realiseren en het volledige potentieel van bedrijfsprocessen te benutten. 

Alex Kalden

Alex Kalden

Verbindingsofficier

Jos Kieboom

Jos Kieboom

Projectcoördinator

Arjen Mulder

Arjen Mulder

Data-analist

Rujeh Makhoul

Rujeh Makhoul

Data-analist

Max de Croon

Max de Croon

Software Developer (BPV)

Transmeto Logo

De visie die u kan helpen om te concentreren op datgeen waar u mee bezig moet zijn. Een visie op VISI, wij maken uw contracten met opdrachtnemers controleerbaar en transparant.

Contact

algemeen@transmeto.nl

(+31) 621 534 034

Noorwegenstraat 6,
7418 BC  Deventer